ยินดีต้อนรับ

        ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนการบริหารงานด้านสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบกจึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการของหน่วยสายแพทย์ขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและช่วยให้การดำเนินงานของกรมแพทย์ทหารบก มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบ

1.กรณียังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน(สำหรับผู้ใช้งานใหม่) กรุณาส่ง Email
   แจ้งชื่อหน่วยงาน/ชื่อ-นามสกุล/Login ที่ต้องการ/ข้อมูลที่ดูแล
2.กรณีลืมรหัสผ่าน หรือ สอบถามอื่นๆ เพิ่มเติม
ส่งอีเมล์มาที่ : amedstat@gmail.com

สอบถามการใช้งานทั่วไป เข้ากรุ๊ป Line : AMEDstat (QRcode ด้านซ้ายมือ)
หรือติดต่อ ฝ่าย Support ระบบ AMEDstat โทร.081-172-6300

พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ กรมแพทย์ทหารบก
© 2017